Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!

Onderwerpen

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter: beoordeling re-integratieresultaat

 09-09-2019

Voor de beoordeling van het behaalde re-integratieresultaat wordt uitgegaan van de situatie tot aan het moment dat het re-integratieverslag wordt getoetst. De beoordeling van het resultaat wordt in...
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: toetsing re-integratie inspanningen

 05-09-2019

Voorafgaand aan de beoordeling voor het toekennen van WIA zal het UWV de re-integratie inspanningen van de werkgever en werknemer toetsen. Dit wordt beoordeeld op basis van de inspanningen zoals deze ...
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: verlengde loondoorbetalingsverplichting en bekortingsverzoek

 14-06-2019

Indien er geen bevredigend re-integratieresultaat wordt behaald en de re-integratie inspanningen onvoldoende zijn waar geen deugdelijke grond voor is kan het UWV een verlengde loondoorbetalingsverplic...
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: afgerond traject en beoordeling UWV

 06-04-2019

Afgerond traject Het doel van het re-integratietraject is dat de werknemer structureel weer gaat werken wat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden. Het UWV spreekt van een succe...
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen

 17-01-2019

Bij de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter heeft de werkgever soms te maken met bijzondere situaties en/of bijzondere arbeidsverhoudingen. Bijzondere situaties Wet Verbetering Poortwacht...
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: proces

 15-01-2019

Begin 2016 is de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) vervangen door de wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Wezenlijk verschil is hierin dat de focus op werkhervatting ligt, ...
Lees meer..