Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!

Onderwerpen

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter: verlengde loondoorbetalingsverplichting en bekortingsverzoek

 14-06-2019

Indien er geen bevredigend re-integratieresultaat wordt behaald en de re-integratie inspanningen onvoldoende zijn waar geen deugdelijke grond voor is kan het UWV een verlengde loondoorbetalingsverplic...
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: afgerond traject en beoordeling UWV

 06-04-2019

Afgerond traject Het doel van het re-integratietraject is dat de werknemer structureel weer gaat werken wat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden. Het UWV spreekt van een succe...
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen

 17-01-2019

Bij de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter heeft de werkgever soms te maken met bijzondere situaties en/of bijzondere arbeidsverhoudingen. Bijzondere situaties Wet Verbetering Poortwacht...
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: proces

 15-01-2019

Begin 2016 is de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) vervangen door de wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Wezenlijk verschil is hierin dat de focus op werkhervatting ligt, ...
Lees meer..