Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


Wat kost Payrolling

Op de vraag wat payrolling precies kost is lastig een antwoord te geven.
Met ingang van 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans in en is het niet meer mogelijk om het milde arbeidsregime (vanuit de Uitzend cao's) toe te passen op payrolling.

Dit betekent dat payrolling veel meer maatwerk is geworden. Omdat de Uitzendcao's niet meer op payrolling toepasbaar zijn zullen de arbeidsvoorwaarden getoetst moeten worden aan de CAO van de inlener.

Factor
Om te beginnen worden de kosten van payrolling meestal vertaald in een factor. Deze factor (bijv. 1,7) wordt berekend over het bruto loon van de medewerker. In een eenvoudige berekening kunnen dan de kosten voor de inlener worden berekend.

Vaste kosten
De vaste kosten zijn kosten die elke andere werkgever ook zou hebben bij het in dienst nemen van een werknemer. 
Denk hierbij aan salaris, toeslagen, pensioen (indien van toepassing) en verplichte onkosten vergoedingen. Ook de werknemersverzekeringen vallen hieronder.
Het maakt dus niet uit of je op de vaste kosten een payroll bedrijf inschakelt of zelf de werknemer aanneemt: de vaste kosten zijn vrijwel hetzelfde. Sterker nog, afhankelijk van de sectorindeling kunnen deze kosten via payrolling zelfs nog voordeliger zijn.

Reserveringen
De reserveringen zijn ook vaste kosten, denk hierbij aan vakantiegeld en vakantiedagen, maar ook bijvoorbeeld wachtdag compensatie en reserveringen voor feestdagen.
Het gevaar bij een lage kostenfactor is wanneer de werknemer zijn vakantiedagen alsnog deze dagen in rekening worden gebracht. Vraag bij het ontvangen van een offerte specifiek of de reserveringen ook zijn meegenomen in de kostprijs factor.

Variabele kosten
Deze kosten zijn afhankelijk van de keuze die een werkgever maakt of een CAO waarin sommige afdrachten verplicht zijn.
Als voorbeeld kan men denken aan een verplichte scholingsafdracht of een sociaal fonds waarbij de CAO partijen zijn aangesloten. Ook een arbo of een verzuimverzekering kan een optie zijn waarvoor een werkgever kiest. 

Marge
Uiteraard zal een payrollbedrijf een bepaalde marge in rekening brengen als vergoeding voor de werkzaamheden die uit handen worden genomen. Meestal ligt deze factor tussen de 6% en de 12%

Bovenstaande factoren zorgen uiteindelijk voor de kostprijs die u voor uw werknemer zult betalen.
In eerste instantie zult u denken dat het duurder zal uitpakken wanneer u een payroll bedrijf inschakelt.
Wanneer u puur op de situatie rekent waarin alles goed gaat en er zich geen problemen voordoen klopt dit.
Echter stel dat uw werknemer ziek zou worden heeft u te maken met:

  • Ontslagbescherming: een zieke werknemer kunt u niet ontslaan;
  • Loondoorbetaling bij ziekte: een zieke werknemer moet u tot het einde van het contract doorbetalen met een maximum van 2 jaar;
  • Re-integratieplicht: van een werkgever wordt verwacht een actieve inzet te tonen om de werknemer zo spoedig mogelijk te laten re-integreren op de oude functie, een andere functie in hetzelfde bedrijf of werk in een ander bedrijf (spoor 2). De kosten die hierbij gemoeid zijn, zijn voor rekening van de werkgever;
  • Arboarts: een werkgever is verplicht een arbo arts in te schakelen tot het bevorderen van de re-integratie. Ook deze kosten zijn voor rekening van de werkgever.

Bovenstaande verplichtingen zijn kosten waar u als werkgever niet direct op rekent maar wel realiteit kunnen worden. Een payroll bedrijf schermt dit risico (gedeeltelijk) af en neemt deze zorgen van de werkgever over.

Bent u benieuwd wat Duo Payroll voor uw organisatie kan doen? En wat de kosten hiervan zijn?
Neem snel contact met ons op. Wij zullen u een aantal vragen stellen over uw bedrijf en wensen en zullen u een scherp prijsvoorstel doen.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024