Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!

Onderwerpen

Nieuws

Noodmaatregelen Corona

 13-05-2020

Mochten er op dit onderwerp wijzigingen plaatsvinden dan zullen deze op onze website gepubliceerd worden Naar aanleiding van het coronavirus heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen om onde...
Lees meer..

Intreding Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

 27-01-2020

Met het intreden van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is er een enorme verschuiving gekomen op het gebied van de arbeidsmarkt in de uitzendsector. Onder andere voor payrolling is de wetgeving drastisch ...
Lees meer..

Premies Werkhervattingskas (WHK) 2020

 05-09-2019

De premies Werkhervattingskas 2020 zijn bekend gemaakt. Via het besluit Besluit gedifferentieerde premie Whk 2020 heeft het UWV de parameters gepubliceerd tot het samenstellen van de premie WHK....
Lees meer..

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

 08-07-2019

Aan het Wet Minimumloon (WML) zijn de uitkeringsbedragen gekoppeld. De bedragen van de uitkeringen zullen per 1 juli 2019 dan ook aangepast worden.  Het minimumloon stijgt van € 1.615,80 na...
Lees meer..

Aanpassing Wet Minimumloon per 1 juli 2019

 17-04-2019

In de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2019 is besloten het Wettelijk Minimumloon (WML) per 1 juli 2019 aan te passen in € 1.635,60 bruto per maand. ...
Lees meer..

Normbedragen en Wettelijk Minimumloon 2019

 19-12-2018

Per 1 januari 2019 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, de IOAW en IOAZ, de AOW, de Anw, de Wajong, de WW, de WIA, de WAO, de ZW en de TW. Dat komt...
Lees meer..

Voortgang ZZP wetgeving

 06-12-2018

Regeerakkoord In het regeerakkoord van 2017 is aangegeven dat de huidige Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA) zal worden vervangen door nieuwe wetgeving. Deze nieuwe wetgeving moet de benodigd...
Lees meer..

Werkgeverspremies 2019

 21-11-2018

Bij regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 november 2018 zijn de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen e...
Lees meer..

Wet Arbeidsmarkt in Balans

 30-04-2018

Bij de publicatie van het regeerakkoord in 2017 is ook aangegeven dat er op de arbeidsmarkt een aantal veranderingen zullen worden doorgevoerd. In april 2018 is er een concept gepresenteerd genaamd &...
Lees meer..

Privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 15-03-2018

Op 4 mei 2016 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie, op 25 mei 2016 in werking getreden....
Lees meer..

LIV (Lage inkomensvoordeel)

 29-11-2016

Sinds 2017 heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Hierbij worden de lage inkomens van uw werknemers getoetst en beoordeeld of u hier voor in aanmerking komt.   U moe...
Lees meer..

VAR (Verklaring Arbeids Relatie) vervangen door Modelcontracten

 21-07-2016

VAR (Verklaring Arbeids Relatie) vervangen door Modelcontracten Update Op onderstaand artikel moet in acht worden genomen dat de Wet DBA waarschijnlijk wordt afgeschaft.  De nieuwe wet...
Lees meer..