Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!

Onderwerpen

Achtergronden

Opvolgend werkgeverschap

 20-07-2020

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is er eerder dan voorheen sprake van opvolgend werkgeverschap.  In de praktijk is het niet altijd even makkelijk om vast te stellen of er sp...
Lees meer..

Beoordeling gezagsverhouding

 04-07-2019

Verduidelijking gezag Zoals afgesproken in het regeerakkoord wordt verduidelijkt wanneer er sprake is van een gezagsverhouding. Daarmee krijgen opdrachtgevers een handvat om zelf te beoordelen of er ...
Lees meer..

Jaarloonopgave

 01-02-2019

Op de werkgever rust een wettelijke verplichting tot het verstrekken van een jaaropgave.  De werknemer heeft dan niet alleen een overzicht van het genoten loon maar ook van de ingehouden belasti...
Lees meer..

Opzegverbod bij ziekte

 07-11-2018

In de periode dat de werknemer ziek is zal de werkgever het contract niet kunnen opzeggen met werknemer. Er geldt een zogenoemd opzegverbod. Dit betekent dat het contract niet met een ontslagvergunnin...
Lees meer..

Ketenaansprakelijkheid

 25-09-2018

De ketenaansprakelijkheidsregeling is een maatregel tegen mogelijk misbruik door aannemers en onderaannemers bij de afdracht van loonheffingen. De regeling maakt elke schakel van de keten aansprakelij...
Lees meer..

Inlenersaansprakelijkheid

 20-09-2018

Bij het inlenen van personeel via een uitzendbureau of payroll kantoor wordt niet meteen gedacht aan aansprakelijkheid. Vaak wordt dit uitbesteed via een derde omdat dit de nodige gemakken met zich me...
Lees meer..

Toepassing CAO

 14-09-2018

Wanneer u een arbeidsovereenkomst met een werknemer afsluit moet u vaak rekening houden met een van toepassing zijnde cao. Inhoud cao De inhoud van een cao gaat over het algemeen over de arbeidsvo...
Lees meer..

Incorporatiebeding

 13-09-2018

Op een arbeidsovereenkomst is vaak een cao van toepassing. Dit kan op meerdere manieren worden verplicht. Het is echter ook mogelijk dat een werknemer en werkgever dit bij het aangaan van de arbeidso...
Lees meer..

Concurrentiebeding

 23-08-2018

Als een werknemer uw organisatie verlaat bestaat het risico dat hij de opgedane kennis en kunde zal gebruiken bij een concurrerende organisatie. Met een concurrentiebeding is het mogelijk om afsprake...
Lees meer..

Rechtsvermoeden

 20-08-2018

Als er werkzaamheden worden verricht tegen betalen en er is geen arbeidsovereenkomst overeengekomen (zowel mondeling als schriftelijk) is er toch een mogelijkheid dat er een arbeidsovereenkomst is ont...
Lees meer..

Tussentijds opzegbeding

 15-08-2018

Wanneer u een arbeidsovereenkomst aangaat voor bepaalde tijd is het verstandig te overwegen om een tussentijds opzegbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Er kunnen zich namelijk situaties voo...
Lees meer..

Opzegtermijn

 10-08-2018

In het nieuwe wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans' zijn enige veranderen met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. Deze veranderingen zijn beschreven in ons artikel over dit wetsvoorstel. W...
Lees meer..

Ontslag op staande voet

 19-04-2018

‘Ontslag op staande voet’ is een term die iedereen wel eens heeft gehoord of (direct of indirect) enige ervaring mee heeft. Het is de meest directe manier van het beëindigen van ...
Lees meer..

Privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 15-03-2018

Op 4 mei 2016 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie, op 25 mei 2016 in werking getreden....
Lees meer..

LIV (Lage inkomensvoordeel)

 29-11-2016

Sinds 2017 heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Hierbij worden de lage inkomens van uw werknemers getoetst en beoordeeld of u hier voor in aanmerking komt.   U moe...
Lees meer..

Proeftijdbeding

 27-10-2016

In het nieuwe wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans' zijn enige veranderen met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. Deze veranderingen zijn beschreven in ons artikel over dit wetsvoorstel....
Lees meer..

Beginsel van goed werkgeverschap

 29-09-2016

Het burgerlijk wetboek boek 7, artikel 611 spreekt van het zijn van een goed werkgever en werknemer. Letterlijk staat er: ‘De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkge...
Lees meer..

Loondoorbetaling

 03-08-2016

Bij ziekte van uw werknemer komen er een aantal verplichtingen om de hoek kijken voor u als werkgever waaronder (als belangrijkste financiele factor) de loondoorbetaling van uw zieke werknemer. ...
Lees meer..

Transitievergoeding

 29-07-2016

In het nieuwe wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans' zijn enige veranderen met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. Deze veranderingen zijn beschreven in ons artikel over dit wetsvoorstel....
Lees meer..

VAR (Verklaring Arbeids Relatie) vervangen door Modelcontracten

 21-07-2016

VAR (Verklaring Arbeids Relatie) vervangen door Modelcontracten Update Op onderstaand artikel moet in acht worden genomen dat de Wet DBA waarschijnlijk wordt afgeschaft.  De nieuwe wet...
Lees meer..

Sectorpremie

 12-07-2016

In het nieuwe wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans' zijn enige veranderen met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. Deze veranderingen zijn beschreven in ons artikel over dit wetsvoorstel. W...
Lees meer..