Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 14 juni 2019

Wet Verbetering Poortwachter: verlengde loondoorbetalingsverplichting en bekortingsverzoek

Indien er geen bevredigend re-integratieresultaat wordt behaald en de re-integratie inspanningen onvoldoende zijn waar geen deugdelijke grond voor is kan het UWV een verlengde loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken opgelegd krijgen.

Tijdens de verlengde loondoorbetalingsplicht wordt van werkgever verwacht dat de geconstateerde tekortkomingen worden gerepareerd. Als de reparatieactie in voldoende mate is uitgevoerd, dan kan er een bekortingsverzoek worden ingediend.

Als de werknemer om medische redenen voor een periode van ten minste 3 maanden geen mogelijkheden tot werken zal hebben en het onduidelijk is of hij daarna wel mogelijkheden heeft, dan kan er om beëindiging van de verlengde loondoorbetalingsplicht worden gevraagd. Voortzetting van de verlengde loondoorbetalingsplicht is dan namelijk zinloos, omdat er geen zicht is op de mogelijkheid tot repareren. Een dergelijk verzoek moet vergezeld gaan van een bijgestelde Probleemanalyse en/of bijgesteld Actueel oordeel.

Na het bekortingsverzoek dient het UWV binnen 3 weken vaststellen of de tekortkomingen al dan niet zijn gerepareerd.
Wanneer er geen bekortingsverzoek is gedaan of niet wordt gehonoreerd zal de verlengde loondoorbetalingsplicht doorlopen tot 52 weken.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2023