Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


Wet Verbetering Poortwachter: toetsing re-integratie inspanningen

Voorafgaand aan de beoordeling voor het toekennen van WIA zal het UWV de re-integratie inspanningen van de werkgever en werknemer toetsen. Dit wordt beoordeeld op basis van de inspanningen zoals deze zijn vastgelegd in het re-integratieverslag. Dit wordt de RIV toets genoemd.

Primair wordt hierbij gekeken naar het uiteindelijke re-integratieresultaat. Wanneer deze voldoende is wordt er vanuit gegaan dat de werkgever voldoende re-integratie inspanningen heeft geleverd.
Pas wanneer het resultaat niet bevredigend is wordt er ingezoomd op de daadwerkelijke re-integratie inspanningen.
Daarbij is het doel een toets op de re-integratie-inspanningen en niet het verlengen van de loondoorbetalingsverplichting. Als er tekortkomingen worden vastgesteld, benoemt UWV ze allemaal en beperkt zich niet tot één of enkele aspecten. Dit om alsnog tot een goed re-integratieresultaat te komen.

Controle
Bij de controle op het re-integratie verslag (RIV toets) wordt allereerst gekeken of alle voorgeschreven documenten aanwezig zijn. Wanneer documenten ontbreken krijgen werkgever en werknemer (indien van toepassing) de kans om de missende gegevens alsnog binnen 5 werkdagen aan te leveren.
Bij verzuim van de werknemer hierin zal zijn WIA aanvraag niet worden behandeld.
Bij verzuim van de werkgever hierin zal er een loondoorbetalingsverplichting opgelegd worden.

Zodra het re-integratieverslag (RIV) compleet is, vormt UWV zich op basis van de aangeleverde stukken een beeld van de belastbaarheid, de belasting in de oorspronkelijke functie, het sociaal medisch handelen van de bedrijfsarts, de verrichte inspanningen en het behaalde re-integratieresultaat.
UWV moet een beeld hebben van het re-integratieresultaat op het moment van de WIA-aanvraag (uiterlijk in de 93e week). Het actueel oordeel en de eindevaluatie moeten dus betrekking hebben op dat moment.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2023