Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


Salarisadministratie

Het in dienst hebben van personeel brengt met zich mee dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor de juiste uitvoering van de loonadministratie.
Dit brengt een heel aantal regels en verplichtingen met zich mee.
 
Naast het correct inrichten van de loonadministratie zullen er maandelijks mutaties moeten worden verwerkt.
Deze mutaties worden ook gecommuniceerd richting de betreffende instanties. Denk hierbij aan de aangiften loonheffingen (Belastingdienst) en aangiften pensioenen (het betreffende pensioenfonds).
De gegevens van de loonadministratie worden ook gebruikt voor de polisadministratie. Uit deze polisadministratie haalt bijvoorbeeld het UWV de refertelonen die worden bepaald voor betalingen aan uitkeringsgerechtigden.
 
Wat kan Duo Payroll voor u doen?
Duo Payroll heeft een uitgebreide expertise op het gebied van loon en salarisadministratie.
Naast het feit dat we veel kennis en ervaring in huis hebben zitten wij niet stil.
In onze sector is de wet- en regelgeving constant in beweging. Hierop anticiperen wij dagelijks en zorgen er voor dat wij op de hoogte zijn van de meest recente wet- en regelgeving.
Hiernaast zetten wij in op efficiency. We zorgen ervoor dat u als werkgever zo weinig mogelijk handmatig werk hoeft te verrichtten voor uw loonadministratie. 
 
Bij het uitbesteden van uw loonadministratie aan Duo Payroll worden onderstaande elementen u uit handen genomen:
 • Het maken van de loonstroken. De maandelijkse mutaties ontvangen wij wel graag van u!
 • Het versturen van de loonstroken naar de medewerkers. Zij kunnen aangeven of dit per mail of per post wordt verstuurd.
 • Uitdraaien van een netto te betalen lijst.
 • Maken van een betaalbatch. Deze kunt u inlezen via internetbankieren en scheelt u veel handmatige boekingen.
 • Opmaken van de verzamelloonstaat
 • Opmaken van de loonjournaalpost. Wij passen dit aan aan uw wensen/boekhoudpakket
 • Insturen van loonaangifte
 • Overzicht van de te betalen loonheffingen
 • Het doen van  de pensioenaangifte
 • Het verstrekken van de jaaropgaven
 • Ondersteuning per telefoon of per email
Koppelen salarisadministratie met financiele boekhouding
Verder dragen wij er ook zorg voor dat de loonjournaalposten op de juiste manier in uw boekhoudpakket worden ingelezen.
We doen dit door middel van de loonjournaalpost in te lezen middels het bestandsformaat welke uw boekhoudpakket ondersteunt.
U kunt dan bijvoorbeeld denken aan:
 • Exact Globe
 • Exact Online
 • Snelstart
 • Unit4
 • Accountview
 • SAP
 • AFAS
 • en diverse andere pakketten
Verder bestaat er de mogelijkheid om de importdefinitie op maat te programmeren.
 
Kostenoverzicht
Duo Payroll biedt de mogelijkheid om per aangifteperiode een gespecificeerd kostenoverzicht mee te sturen.
Bij dit overzicht kunt u denken aan een specificatie van de loonkosten, vakantiegeld, pensioenkosten, onkostenvergoedingen, eigen bijdragen enz.
De mogelijkheid bestaat om dit per persoon te specificeren.
 
Mocht u vrijblijvend een offerte op willen vragen?
U kunt ons contacteren via de Contactpagina of met ons bellen: 0527-690903

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024