Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 21 november 2018

Werkgeverspremies 2019

Bij regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 november 2018 zijn de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag vastgesteld voor 2019.

Deze premies bepalen voor een deel de afdracht loonbelasting voor werknemer en de werkgeverslasten. Ook wordt het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen vermeldt.

Sectorpremie WW: deze premie is afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is. De opzet van deze premie gaat binnenkort veranderen. Zie hiervoor ook het overzicht van alle veranderingen die in de komende tijd gaan veranderen.
Premie algemeen werkeloosheid fonds: 3,60 %
Premie Arbeidsongeschiktheidsfonds: 6,46%
Opslag kinderopvangtoeslag: 0,50%
Bijdrage ZVW (werkgeversheffing): 6,95%
Bijdrage ZVW (eigen bijdrage): 5,70%
Premiepercentage werkhervattingskas: deze premie is afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is én de grootte van het bedrijf (klein, middelgroot, groot)

Het Maximumpremieloon voor 2019 is vastgesteld op € 55.927,- per jaar.

Klik hier voor de publicatie in de staatscourant 64901.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024