Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Aan het Wet Minimumloon (WML) zijn de uitkeringsbedragen gekoppeld. De bedragen van de uitkeringen zullen per 1 juli 2019 dan ook aangepast worden. 
Het minimumloon stijgt van € 1.615,80 naar € 1.635,60 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2019 herzien. Vanaf 1 juli 2019 hebben 21- jarigen recht op het volledige wettelijk minimumloon en worden de staffels van 18-, 19- en 20- jarigen opnieuw verhoogd zoals geregeld in Besluit minimumjeugdloon. 

Om de uitkeringsbedragen per 1 juli 2019 te downloaden klik hier

 

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024