Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


Premies Werkhervattingskas (WHK) 2020

De premies Werkhervattingskas 2020 zijn bekend gemaakt.
Via het besluit Besluit gedifferentieerde premie Whk 2020 heeft het UWV de parameters gepubliceerd tot het samenstellen van de premie WHK.

Per 1 januari 2020 wordt een aantal rekentechnische wijzigingen doorgevoerd in de premiedifferentiatie. In artikel 38, tweede lid van de Wfsv is het rekenpercentage verdwenen. Vanaf 2020 bestaat alleen nog het gemiddeld percentage dat tevens zal fungeren als referentie-premiepercentage, d.w.z. het percentage waarop grote en middelgrote werkgevers een korting of opslag kunnen krijgen.

Daarnaast is er een aantal aanpassingen in het Besluit Wfsv doorgevoerd. Hierdoor zijn de berekeningsmethoden voor de sectorale premies en de algemene premies en parameters t.b.v. van de individuele premies vanaf 2020 gewijzigd. Het uitgangspunt bij deze wijzigingen is dat de sectorale premies en individuele premies uitsluitend berekend worden op basis van lasten en loonsommen van werkgevers die deze premies betalen. Zodoende sluiten de berekende premiepercentages beter aan bij de werkelijke risico’s van de premiebetalers.

Klik hier om de publicatie in de staatscourant te downloaden.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024