Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


Noodmaatregelen Corona

Mochten er op dit onderwerp wijzigingen plaatsvinden dan zullen deze op onze website gepubliceerd worden

Naar aanleiding van het coronavirus heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen om ondernemers en bedrijven te helpen.

Deze noodmaatregelen bestaan uit 3 categorieën:

  1. Tegemoetkoming salarissen en inkomsten
  2. Versoepeling belastingen
  3. Versoepeling kredieten

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming van maximaal 90% van de salarissen van de werknemers.
De belangrijkste voorwaarden hierbij zijn:

  • Minimaal 20% omzetverlies over een periode van 3 maanden
  • De werkgever vraagt over de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt geen ontslag aan wegens bedrijfseconomische redenen
  • De werknemers worden voor 100% doorbetaald

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Dus: hoe groter de daling, hoe hoger de tegemoetkoming. De daling moet ten minste 20 procent zijn.
Voorbeeld:

  • bij 100% omzetdaling, is de tegemoetkoming 90% van het totale SV-loon van een werkgever
  • bij 50% omzetdaling, is de tegemoetkoming 45% van het totale SV-loon van een werkgever
  • bij 25% omzetdaling, is de tegemoetkoming 22,5% van het totale SV-loon van de werkgever

Bovenop de tegemoetkoming komt ook nog 30% werkgeverslasten. Op basis van uw aanvraag krijgt u van UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Knelpunt
Een knelpunt hierin is payrollbedrijven en uitzendorganisaties vaak personeel in meerdere sectoren hebben.
Dit heeft als gevolg dat payrollbedrijven vaak geen gebruik kunnen maken van deze subsidie.
Alhoewel de regeling zegt dat deze ook voor werknemers met een flexibel contract is, maakt de praktijk toch vaak uit dat deze er toch buiten vallen.

Over dit knelpunt zijn op 2 april vragen gesteld aan de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Hier is als antwoord op gekomen dat de regeling in zeer korte tijd is uitgevoerd en dat hierbij niet specifiek naar uitzonderingen kon worden gekeken.

Vragen
Mocht u payroll werknemers hebben en hier vragen over hebben dan kunt u ons natuurlijk contacteren.

Overzicht Financiële maatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043340/2020-05-05
Vragen fracties + antwoord minister: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35420-15.html

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024