Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 21 juli 2016

VAR (Verklaring Arbeids Relatie) vervangen door Modelcontracten

VAR (Verklaring Arbeids Relatie) vervangen door Modelcontracten

Update
Op onderstaand artikel moet in acht worden genomen dat de Wet DBA waarschijnlijk wordt afgeschaft. 
De nieuwe wet die de Wet DBA gaat opvolgen moet zzp-ers en de partijen die met hen in zee gaan de zekerheid geven over of er sprake is van een dienstbetrekking of niet.
De opvolger van de Wet DBa zal in ieder geval de volgende drie uitgangspunten gaan bevatten:
1. Als uw organisatie een zzp-er een laag tarief betaald kan er automatisch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst
2. Zzp-ers met een hoog uurtarief kunnen door een zogenoemde opt-out zonder risico op een arbeidsovereenkomst ingezet worden
3. De nieuwe opdrachtgeversverklaring biedt vooraf zekerheid bij het inzetten van een zzp-er die niet heel goedkoop en ook niet heel duur is.
 
Verder informatie volgt spoedig over dit onderwerp.
 
Per 1 mei 2016 is de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties in werking getreden. Dit betekent dat de VAR wordt vervangen door een Modelcontract. Kanttekening hierbij is te maken dat dit niet verplicht is, ook is met een goedgekeurd Modelcontract niet uit te sluiten dat er achteraf toch nog een (fictieve) dienstbetrekking aangemerkt wordt. 
 
Het is overigens wel aan te bevelen om een goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken waarbij opgemerkt moet worden dat het belangrijk is om de afspraken zoals opgenomen is in de overeenkomst ook na te komen. Wanneer bij controle blijkt dat dit niet het geval is kan de belastingdienst alsnog een fictief dienstverband toepassen op de ingeleende ZZP-er met alle (financiele) gevolgen van dien.
 
Fictief dienstverband
Een fictief dienstverband is een dienstverband waarbij geen arbeidsovereenkomst aanwezig is, wanneer een arbeidsverhouding als een fictief dienstverband wordt aangemerkt betekent dit dat alle verplichtingen voor een echt dienstverband gelden. Loonheffingen moeten worden ingehouden en werkgeverspremies moeten worden afgedragen. U begrijpt dat wanneer u een tijdlang er vanuit bent gegaan dat u een ZZP-er inhuurt en achteraf blijkt dat de ZZP-er als fictieve werknemer wordt aangemerkt dit grote financiele consequenties kan hebben.
 
Waar u op moet letten bij wel of geen dienstverband
Het is belangrijk om te weten wat de kenmerken zijn van (g)een fictieve dienstbetrekking:
Onderstaande tabel geeft kort weer wat de 3 belangrijkste kenmerken zijn waarop een eventuele dienstbetrekking op getoetst wordt.
Kenmerk
(Fictief) dienstverband
Ondernemer (ZZP-er)
Gezagsverhouding                                                                     
In een dienstverband is een gezagsverhouding, opdrachtgever geef opdrachtnemer aanwijzingen en dient deze op te volgen
Bij een opdracht van aaneming van werk worden weliswaar aanwijzingen gegeven (bijv. manier van bouwen en de kleur van de verf) maar bepaald de ondernemer(ZZP-er zelf de invulling van de opdracht
Loon betalen
Voor het verrichte werk moet een loon betaald worden
Er wordt geen loon betaald alleen een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten/uren
Werk persoonlijk verrichten
Tussen werknemer en werkgever wordt afgesproken dat de arbeid persoonlijk verricht dient te worden
De opdrachtnemer mag zich willekeurig en vrij laten vervangen indien opdrachtnemer dit nodig vindt.
 
Verder is opdrachtnemer zelf aansprakelijk voor eventuele schade, behandelt deze zelf klachten en heeft meerdere opdrachtgevers waar hij werkzaamheden mag verrichten zonder dat hier een bepaling is die dit uitsluit.
 
Modelcontract
Allereerst is het belangrijk om te bepalen of een modelcontract noodzakelijk is. Het is namelijk niet verplicht om een modelcontract te gebruiken omdat in sommige gevallen het overduidelijk is dat er geen fictief dienstverband is.
Wanneer u besluit een modelcontract te gebruiken kunt u dit het beste doen op basis van onderstaande punten:
1. Zoek een modelovereenkomst die het beste bij u past (zie onderstaand de link naar de modelovereenkomsten die de belastingdienst beschikbaar heeft gesteld)
2. Pas de modelovereenkomst aan naar uw situatie (let op: de geel gemarkeerde stukken mogen niet aangepast worden)
3. Leg vast met welke modelovereenkomst u gaat werken. Gebruik in correspondentie het contractnummer welke in de modelovereenkomst vermeldt staat.
4. Werk volgens de afspraken zoals vermeld in de overeenkomst. Structurele afwijking kan alsnog gevolgen hebben voor loonheffingsafdracht.
 
Tot slot...
Wij kunnen ons voorstellen dat bovenstaand voor u als ondernemer/zzp-er ingewikkeld is. Uiteraard kan Duo Payroll u helpen bij het bepalen en samenstellen van een contract. U kunt uiteraard geheel vrijblijvend met ons contact opnemen om u van dienst te kunnen zijn.
 
Links/bronnen

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024