Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 29 november 2016

LIV (Lage inkomensvoordeel)

Sinds 2017 heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Hierbij worden de lage inkomens van uw werknemers getoetst en beoordeeld of u hier voor in aanmerking komt.
 
U moet letten op het volgende:
 
Het LIV (Lage inkomensvoordeel) wordt toegekend aan werkgevers die werknemers in dienst hebben die:
- een gemiddeld uurloon verdienen van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon
- ten minste 1248 verloonde uren heeft (per jaar)
- de AOW gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.
- Als een medewerker meerdere betrekkingen bij u heeft worden de verloonde uren bij elkaar opgeteld of er voldaan word aan de eis van ten minste 1248 uren. Zo ja, dan wordt het LIV slechts 1 keer uitgekeerd
- ook werknemers van jonger dan 23 jaar voldoen aan het LIV, mits aan voorgaande voorwaarden wordt voldaan.
 
De hoogte van het LIV (Lage inkomensvoordeel)
De hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van het gemiddelde uurloon. Deze wordt berekend door het jaarloon te delen door het aantal verloonde uren.
Vervolgens gelden voor 2018 de volgende bedragen:
- Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 9,82 en niet meer dan € 10,81 ontvangt u € 1,01 per uur. Met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar.
- Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van meer dan € 10,81 en niet meer dan € 12,29 ontvangt u € 0,51 per uur. Met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar.
 
De belastingdienst haalt de benodigde gegevens uit de polisadministratie en uit de ingediende loonaangiftes. Dit betekent dat u hiervoor niet zelf een verzoek hoeft te doen.
 
Uiteraard kunnen wij voorstellen dat u nog aanvullende vragen heeft of specifieke situaties wilt voorleggen, op de contactgegevens op de website nodigen wij u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024