Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 02 mei 2019

8 vragen over payrolling

Vraag 1: Wat is Payrolling?
Bij payrolling wordt de arbeidsovereenkomst afgesloten tussen een payroll kantoor en de werknemer. De werving en selectie wordt (anders dan bij een uitzendovereenkomst) verzorgt door de opdrachtgever zelf. 

Vraag 2: Wat kost Payrolling?
Bij payrolling wordt vaak gewerkt met een factor. Deze factor wordt berekend over het afgesproken bruto loon. Dit is dan de kostprijs voor de werkgever. Deze factor is opgebouwd uit onder andere: de werkgeverspremies over het brutoloon, af te dragen pensioenen, verzuimverzekering en diverse reserveringen (denk aan vakantiegeld en vakantiedagen).
Let er op dat bij een te lage factor vaak later nog extra kosten worden gefactureerd. Laat u daarom ook goed informeren welke kosten hiervoor zijn gedekt.
Wilt u meer weten over de samenstelling van de kostprijs van payrolling? Klik dan hier.

Vraag 3: Wat zijn de voordelen van Payrolling voor de werkgever?
Er zijn verschillende voordelen te noemen waarvan de belangrijkste is dat u als werkgever wordt ont-zorgt. U heeft geen doorbetalingsverplichting bij ziekte, geen risico’s bij het uitdienst gaan van werknemers en ook de gehele administratieve afhandeling wordt verzorgt door de payroll werkgever. 

Vraag 4: Wat zijn de voordelen van Payrolling voor de werknemer?
Het payroll bedrijf beschermt de rechten voor de werknemer zoals deze zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast kan een werknemer terugvallen op het payroll bedrijf wanneer hij arbeidsrechtelijke vragen heeft. Wanneer de werknemer ziekt wordt is het payroll bedrijf verantwoordelijk voor de persoonlijke begeleiding en het re-integratie proces. Zij zijn er vaak beter op ingesteld en kunnen dan over het algemeen hier beter voor zorgdragen.

Vraag 5: Wat zijn de nadelen van Payrolling?
Er wordt vaak gezegd dat bij payrolling de band tussen de opdrachtgever en werknemer afneemt. Dit blijkt vaak een vooroordeel te zijn. In de praktijk blijkt dat de zaken vaak juist beter zijn geregeld voor de werknemer. Doordat het payroll bedrijf vaak beter op de hoogte is van de wet- en regelgeving wordt dit ook beter uitgewerkt naar de werknemer toe.

Vraag 6: Waar moet ik op letten bij Payrolling?
Zorg ervoor dat u het werkgeverschap uitbesteed aan een gespecialiseerd payroll bedrijf waarvan de hoofdactiviteit Payrolling is. Bij veel uitzendbureaus is er ook de mogelijkheid om te payrollen echter is dit niet de kernactiviteit van het uitzendbureau. Verder adviseren wij om alleen zaken te doen met een SNA gecertificeerd payroll bedrijf. Dit keurmerk kan er voor zorgen dat u gevrijwaard bent voor de inlenersaansprakelijkheid.

Vraag 7: Kan ik nog wel payrollen met ingang van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans?
Ja, dit kan. Op het gebied van wetgeving is wel het één en ander veranderd.
Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk om het uitzendbeding in een contract te plaatsen. Ook kunnen er maximaal 3 losse contracten nog aangeboden worden (net zoals de niet-payroll werknemer).
De reden om voor payrolling te kiezen is echter ongewijzigd: het verlichtten van de administratieve last en het vereenvoudigen van inzicht in de kosten.

Vraag 8: Waarom Duo Payroll?
Allereerst is Duo Payroll een SNA geregistreerd bedrijf waarbij de hoofdactiviteiten bestaan uit het verlonen en payrollen van werknemers. Dit is echter niet dé reden om voor ons te kiezen. De redenen om voor ons te kiezen zijn de kwaliteitsnorm die wij als bedrijf hanteren, kennisoverdracht en de efficiënte manier van werken.
Kwaliteit staat bij ons voorop. Zowel de opdrachtgever en werknemer kunnen er vanuit gaan dat alle zaken goed zijn en worden geregeld. 
Als bedrijf informeren wij onze opdrachtgevers bijvoorbeeld bij gewijzigde wetgeving. We organiseren kenniskamers en op onze website zijn verschillende dossiers terug te vinden waarin veel informatie over het arbeidsrecht terug te vinden is.
Door op een efficiënte manier te werken en er voor te zorgen dat alle processen zijn geoptimaliseerd en gestroomlijnd kunnen wij voor een scherp tarief de hoogst mogelijke kwaliteit leveren.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024