Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 18 januari 2019

Advertorial Wijzigingen Payrolling

Op woensdag 16 januari 2019 verscheen de 6e advertorial in de Noordoostpolder. Zie hieronder de tekst van de advertorial en een print-screen van de advertorial.

Wijzigingen Payrolling
In het wetsvoorstel ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’, gepubliceerd op 8 november, wordt geregeld dat het huidige systeem van payrolling op de schop gaat.

Op de huidige manier van payrolling wordt de werknemer nog vaak als uitzendkracht in de arbeidsverhouding gekenmerkt. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van artikel 7:691 BW waar bijvoorbeeld wordt bepaald dat de arbeidsovereenkomst eindigt wanneer opdrachtgever geen werk meer heeft of werknemer ziek wordt.
Ook de ketenbepaling, die via een uitzend cao kan worden verlengd wordt nog veelvuldig bij payrolling gebruikt.
Hierdoor ontstaat oneerlijke concurrentie op de arbeidsvoorwaarden met bedrijven die geen gebruik maken van payroll werknemers.

Maatregelen
Om de ontzorgende functie van payrolling in stand te houden en tegelijkertijd de verschillen tussen arbeidsvoorwaarden aan te pakken, zijn onderstaande maatregelen voorgesteld:

-    Er wordt een apart gelijk behandelingsvoorschrift opgenomen in de WAADI omvattende de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden welke bij de opdrachtgever gelden. Uitgesloten zijn de pensioenvoorwaarden (hierop is het niet mogelijk om bij cao van deze regeling af te wijken).
-    Daarnaast stelt de regering voor om, in geval van payrolling, de bijzondere bepalingen in het Burgerlijk Wetboek die zien op de uitzendovereenkomst buiten toepassing te verklaren.

De tweede maatregel zal worden ingevoerd door middel van het opnemen van de zogenoemde allocatiefunctie in de definitie van de uitzendovereenkomst. Hierdoor kan bij payrolling geen gebruik meer gemaakt kan worden van de uitzendovereenkomst.
De allocatiefunctie betekent het samenbrengen van vraag en aanbod, de werving en selectie wat normaal gesproken een uitzendbureau regelt.

Het moment van invoering is 1 januari 2020.

Overgangsregeling
De ketenbepaling die van toepassing is op een uitzendovereenkomst geldt op grond van het overgangsrecht dat het oude recht van toepassing blijft op de tijdelijke arbeidsovereenkomsten in het kader van payrolling die zijn ingegaan voor de datum van inwerkingtreding.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen?
Bel dan met Duo Payroll op nummer 0527-690903 of stuur een email naar: info@duopayroll.nl

Wie is Duo Payroll?
Duo Payroll is een full-service ontzorg bureau met betrekking tot arbeids- en loongerelateerde vraagstukken. Onze werkzaamheden bestaan uit payrolling, contracting, salarisadministratie, zzp-contracting, advisering en begeleiden van alle werkzaamheden op het gebied van het aannemen en inhuren van personeel.

Onze kracht ligt in kwaliteit, efficiency en kennisoverdracht.

Duo Payroll is lid van NBBU en NEN 4400-1 gecertificeerd. Kijk voor meer informatie op de website: www.duopayroll.nl

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2022