Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 14 januari 2019

Advertorial ZZP wetgeving

Op donderdag 20 december 2018 verscheen de 5e advertorial in de Noordoostpolder. Zie hieronder de tekst van de advertorial en een print-screen van de advertorial.

In het regeerakkoord van 2017 is aangegeven dat de huidige Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA) zal worden vervangen door nieuwe wetgeving.
Deze nieuwe wetgeving moet de benodigde duidelijkheid brengen op het gebied van de arbeidsrelatie tussen ZZP-er en opdrachtgever.

Maatregelen
In het regeer akkoord is de opzet gegeven voor 3 maatregelen:

  • Arbeidsovereenkomst bij laag tarief: Om aan de onderkant van de arbeidsmarkt zelfstandigen vaker bescherming te bieden, wordt in bepaalde gevallen verplicht sprake van een arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen.
  • Opt-out: Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er voor zelfstandig ondernemers een opt-out van de loonheffing en werknemersverzekeringen. Dit biedt ondernemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt extra zekerheid.
  • Opdrachtgeversverklaring: Via een web module kunnen opdrachtgevers een verklaring verkrijgen waarvan de uitkomst kan zijn dat geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee krijgen ze helderheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Verduidelijking gezag
In de communicatie vanuit het kabinet naar de tweede kamer komt verder naar voren dat er een verduidelijking van ‘zelfstandigheid’ zal komen.
Daarmee krijgen opdrachtgevers een handvat om zelf te beoordelen of er sprake zou moeten zijn van een dienstbetrekking. Conform de motie Wiersma/Van Weyenberg wordt dit versneld ingevoerd en wordt het gezags-criterium verduidelijkt per 1 januari 2019.
Dit zal door middel van een uitgebreide toelichting aan het Handboek worden toegevoegd. Deze toelichting zal de status hebben van een beleidsbesluit.

Handhaving Wet DBA
De handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden.
Wel heeft de Belastingdienst op 1 juli een toezichtsplan gepubliceerd dat invulling geeft aan het toezicht op arbeidsrelaties vanaf die datum.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen?
Bel dan met Duo Payroll op nummer 0527-690903 of stuur een email naar: info@duopayroll.nl

Wie is Duo Payroll?
Duo Payroll is een full-service ontzorg bureau met betrekking tot arbeids- en loongerelateerde vraagstukken. Onze werkzaamheden bestaan uit payrolling, contracting, salarisadministratie, zzp-contracting, advisering en begeleiden van alle werkzaamheden op het gebied van het aannemen en inhuren van personeel.

Onze kracht ligt in kwaliteit, efficiency en kennisoverdracht.

Duo Payroll is lid van NBBU en NEN 4400-1 gecertificeerd. Kijk voor meer informatie op de website: www.duopayroll.nl

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2022