Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 14 september 2018

Advertorial Sectorcode

Op donderdag 13 september 2018 verscheen de 1e advertorial in de Noordoostpolder. Zie hieronder de tekst van de advertorial en een print-screen van de advertorial.


In het nieuwe wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in Balans’ wordt de sectorale WW premie vervangen door een premie naar de aard van het contract.
Dit houdt in dat niet meer gekeken wordt naar de sector waar de werkgever in werkzaam is maar naar het type contract welke de werknemer heeft.

Er is een hoge en een lage premie. De lage premie geldt voor contracten:

  • voor onbepaalde tijd;
  • waarin arbeidsduur is eenduidig vastgelegd.

De hoge premie geldt voor alle overige (flexibele) contracten. Ook contracten voor onbepaalde tijd zonder eenduidige arbeidsduur vallen onder de hoge premie. Denk hierbij aan nul-uren contracten en min/max contracten.

De lage premie geldt ook voor contracten waarin het aantal uren voor een andere tijdseenheid dan een week is vastgelegd mits het recht op loon evenredig is gespreid over het kalenderjaar.
Dit is het geval wanneer de werknemer een vast contract heef maar slechts een deel van het jaar werkt, bijvoorbeeld in het geval van seizoensarbeid.

De lage premie kan worden herzien wanneer achteraf blijkt dat:

  • de werknemer binnen 1 jaar na het aangaan van de arbeidsovereenkomst recht krijgt op WW;
  • de werknemer een WW uitkering krijgt op basis van arbeidsurenverlies terwijl het contract bij diezelfde werkgever voortduurt;
  • de arbeidsovereenkomst binnen 5 maanden na aanvang wordt beëindigd.

Verder zal het verplicht worden gesteld om de aard en arbeidsduur van het contract te vermeldden op de loonstrook.

De beoogde inwerkingtredingsdatum van dit wetsvoorstel is 1 januari 2020.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen?
Bel ons dan op nummer 0527-690903 of stuur ons een email: info@duopayroll.nl

Wie zijn wij?
Duo Payroll is een full-service ontzorg bureau met betrekking tot arbeids- en loongerelateerde vraagstukken. Onze werkzaamheden bestaan uit payrolling, contracting, salarisadministratie, zzp-contracting, advisering en begeleiden van alle werkzaamheden op het gebied van het aannemen en inhuren van personeel.

Onze kracht ligt in kwaliteit, efficiency en kennisoverdracht.

Duo Payroll is lid van NBBU en NEN 4400-1 gecertificeerd. Kijk voor meer informatie op onze website: www.duopayroll.nl

 

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2022