Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 11 oktober 2018

Advertorial wijziging ontslagrecht Cumulatiegrond

Op donderdag 11 oktober 2018 verscheen de 2e advertorial in de Noordoostpolder. Zie hieronder de tekst van de advertorial en een print-screen van de advertorial.


Het huidige ontslagrecht kent een gesloten stelsel van ontslaggronden. Dit betekent dat er een scheiding tussen ontslaggronden is waardoor verschillende redenen niet bij elkaar opgeteld mogen worden als ‘gecombineerde’ ontslaggrond.

In het nieuwe wetsvoorstel ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ gaat dit veranderen. Er komt een zogenoemde ‘i-grond’ die het mogelijk maakt om twee of meer gronden te combineren, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. (deze gronden zijn te vinden in artikel 7:669 lid 3 onderdelen c t/m h)

De werkgever kan de ‘i-grond’ primair ten grondslag leggen aan het voorgenomen ontslag. De werkgever moet dan wel twee of meer gronden aandragen.
Ook is het mogelijk om de ‘i-grond’ subsidiair aan te dragen wanneer één grond onvoldoende blijkt te zijn voor een ontslag van een werknemer.
Overigens kan een rechter ook zelf tot het oordeel komen dat de ‘i-grond’ van toepassing is.

Wanneer de arbeidsovereenkomst op de zgn. i-grond ontbonden wordt heeft de rechter de mogelijkheid om een extra vergoeding toe te kennen aan de werknemer. Deze vergoeding kan niet meer bedragen dan maximaal de helft van de transitievergoeding waar de werknemer aanspraak op heeft bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

De beoogde datum van inwerkingtreding van de cumulatiegrond bij ontslag is 1 januari 2020.
Het overgangsrecht wordt zo ingericht dat de start van de procedure in eerste aanleg bepaalt of het oude of het nieuwe recht van toepassing is.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen?
Bel ons dan op nummer 0527-690903 of stuur een email naar: info@duopayroll.nl

Wie zijn wij?
Duo Payroll is een full-service ontzorg bureau met betrekking tot arbeids- en loongerelateerde vraagstukken. Onze werkzaamheden bestaan uit payrolling, contracting, salarisadministratie, zzp-contracting, advisering en begeleiden van alle werkzaamheden op het gebied van het aannemen en inhuren van personeel.

Onze kracht ligt in kwaliteit, efficiency en kennisoverdracht.

Duo Payroll is lid van NBBU en NEN 4400-1 gecertificeerd. Kijk voor meer informatie op onze website: www.duopayroll.nl

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2023