Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 12 december 2018

Advertorial transitievergoeding

Op donderdag 29 november 2018 verscheen de 4e advertorial in de Noordoostpolder. Zie hieronder de tekst van de advertorial en een print-screen van de advertorial.

In het op 8 november gepubliceerde wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn er onder andere wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de transitievergoeding.

In het wetsvoorstel zal de opbouw  van de transitievergoeding aangepast worden en komt er een compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of pensionering. Ook komt er een verruiming van kosten welke in mindering gebracht kunnen worden op de transitievergoeding en wordt de tijdelijke overbruggingsregeling verruimd.

Opbouw transitievergoeding
Als eerste zal de transitievergoeding vanaf het begin van het contract worden opgebouwd (huidige regeling is vanaf 2 jaar).
Verder zal de opbouw van de vergoeding na 10 jaar verlaagd worden. Op dit moment wordt na 10 dienstjaren per jaar een half maandsalaris opgebouwd. Dit zal worden rechtgetrokken door de vergoeding na het 10e dienstjaar te verlagen naar een opbouw van 1/3e maandsalaris per dienstjaar.

Compensatieregeling
Bij invoering van de transitievergoeding werd de vergoeding die de werkgever verschuldigd is bij ontslag, geüniformeerd. Hierbij heeft de reden van het ontslag geen invloed op het berekenen en betalen van de transitievergoeding.
In de voorgestelde regeling zal er een compensatie komen voor kleine werkgevers die werknemers een transitievergoeding verschuldigd zijn in verband met bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte.
Dit zal dan gaan gelden voor bedrijven met maximaal 25 werknemers.

Overige maatregelen
Er worden nog 2 maatregelen genoemd met betrekking tot de transitievergoeding:

  1. De huidige kosten die in mindering kunnen worden gebracht zullen verruimd worden. Dit betreft de scholingskosten en de kosten die gemaakt worden tot bevordering van werken in een andere functie binnen het bedrijf.
  2. De criteria voor de tijdelijke overbruggingsmaatregel transitievergoeding (artikel 7:673d BW) zal eveneens worden verruimd. Deze zullen in de Ontslagregeling worden aangepast.

De beoogde datum van inwerkingtreding van bovenstaande maatregelen is 1 januari 2020.
Er is op bovenstaande maatregelen een overgangsrecht van toepassing.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen?
Bel dan met Duo Payroll op nummer 0527-690903 of stuur een email naar: info@duopayroll.nl

Wie is Duo Payroll?
Duo Payroll is een full-service ontzorg bureau met betrekking tot arbeids- en loongerelateerde vraagstukken. Onze werkzaamheden bestaan uit payrolling, contracting, salarisadministratie, zzp-contracting, advisering en begeleiden van alle werkzaamheden op het gebied van het aannemen en inhuren van personeel.

Onze kracht ligt in kwaliteit, efficiency en kennisoverdracht.

Duo Payroll is lid van NBBU en NEN 4400-1 gecertificeerd. Kijk voor meer informatie op de website: www.duopayroll.nl

 

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2022