Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 01 november 2018

Advertorial Flexibele arbeid

Op donderdag 1 november 2018 verscheen de 3e advertorial in de Noordoostpolder. Zie hieronder de tekst van de advertorial en een print-screen van de advertorial.

In het wetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in Balans’ zullen er een aantal wijzigingen doorgevoerd worden met betrekking tot de flexibele arbeid.

De duur van de ketenbepaling zal wijzigen. Op dit moment krijgt een werknemer na 2 jaar een vast contract. Deze periode zal wijzigen in 3 jaar.
Hierop zijn nog 2 aanvullingen te vermelden:

  • Bij terugkerend tijdelijk werk (denk bijvoorbeeld aan seizoenswerk) zal de tussenpoos van 6 maanden tussen contracten worden teruggebracht naar 3 maanden. Dit is een verruiming op de huidige regeling.
  • Tijdelijke inval (leer)krachten in het primaire onderwijs die wegens ziekte invallen, worden uitgezonderd van de ketenbepaling. In de huidige regeling is dit alleen mogelijk in het eerste kwartaal van het jaar.

Voor oproep overeenkomsten staan er ook wijzigingen te wachten.
Zo moet een oproep door de werkgever minimaal 4 dagen van te voren worden aangegeven, anders hoeft de werknemer niet verplicht gehoor te geven aan de oproep. (dit is alleen bij contracten met uitgestelde prestatieplicht)
Wanneer de oproep binnen 4 dagen weer wordt ingetrokken is de werkgever gehouden het loon over de oproepperiode te betalen.

Verder wordt geregeld dat de werkgever verplicht is om in de 13e maand van het contract de werknemer een aanbod te doen voor een vaste arbeidsduur. Dit geldt voor alle contracten waarin de arbeidsomvang niet of niet eenduidig is vastgesteld.
De aangeboden arbeidsduur zal dan een gemiddelde zijn van de gewerkte uren over de laatste 12 maanden.
Op dit moment is het al mogelijk om een beroep te doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsduur. Dit moet echter via de rechter worden ‘geclaimd’.
In bovenstaande wijziging ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever.

De beoogde datum van inwerkingtreding van bovenstaande maatregelen is 1 januari 2020.
Er is geen overgangsrecht van toepassing.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen?
Bel ons dan op nummer 0527-690903 of stuur een email naar: info@duopayroll.nl

Wie zijn wij?
Duo Payroll is een full-service ontzorg bureau met betrekking tot arbeids- en loongerelateerde vraagstukken. Onze werkzaamheden bestaan uit payrolling, contracting, salarisadministratie, zzp-contracting, advisering en begeleiden van alle werkzaamheden op het gebied van het aannemen en inhuren van personeel.

Onze kracht ligt in kwaliteit, efficiency en kennisoverdracht.

Duo Payroll is lid van NBBU en NEN 4400-1 gecertificeerd. Kijk voor meer informatie op onze website: www.duopayroll.nl

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024