Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


Gecertificeerde onderneming?

Als u werkt met Duo Payroll, werkt u met een gecertificeerde onderneming. Wij zijn op verschillende punten gekeurd en goed bevonden. Hieronder staat in het kort wat per keurmerk de speerpunten zijn en het doel hiervan.
 
NBBU - De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen is in 1994 opgericht met als doel de belangen van uitzend- en payrollondernemingen te behartigen op economisch, sociaal en arbeidsgerechtelijk terrein. De NBBU gecertificeerde ondernemingen behartigen zowel de belangen van de werkgever - in het kader van goed werkgeverschap - als de belangen van werknemer. De NBBU heeft een ledental van 1000 leden.
 
NEN 4400-1 - Duo Payroll is gecertificeerd voor NEN 4400-1 en heeft het SNA keurmerk. Ondernemingen die het SNA keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen welke o.a. in de NEN 4400-1 norm staan. 
Duo Payroll wordt beoordeeld op onderstaande punten:
- de identificatie van de onderneming
- de aangifte en afdracht van de verschuldigde loonheffingen en omzet belasting
- of de loonbetaling niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
- het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
- het voorkomen van risico's op aansprakelijkheidstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
 
Met name door het laatste punt bestaat er per 1 juli 2012 een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid voor inleners welke via een gecertificeerde onderneming personeel inlenen. Let er echter op dat hier de juiste regels en administratieve vereisten worden toegepast. Lees ons artikel over inlenersaansprakelijkheid en lees alle plichten omtrent de vrijwaring.
 
Waarom Duo Payroll?
Deze certificaten geven vanuit zichzelf natuurlijk geen reden om met Duo Payroll te werken. 
Wat ons onderscheid van andere payroll ondernemingen zijn de korte lijntjes, snelle reactie en no nonsense mentaliteit. 
Ook zijn wij dagelijks bezig met kwaliteits- en kennis verbetering en zullen hier nooit mee stoppen.
 
Al onze cerfiticaten kunt u vinden op onze downloadpagina

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024