Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 12 juli 2016

Sectorpremie

In het nieuwe wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans' zijn enige veranderen met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. Deze veranderingen zijn beschreven in ons artikel over dit wetsvoorstel. Wanneer de regels ingaan zal dit artikel aangepast worden.
Lees hier ons artikel over het wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans'.

Bij het bepalen van de hoogte van de sectorpremie is het van belang om te bepalen in welke sector u werkzaam bent. Aan de hand van het besluit vaststelling sectorpremies wordt dan bepaald wat het premiepercentage is.
Voor elke sector geldt een vast percentage met uitzondering van de agrarische, bouw, horeca, culturele, uitzendsector en schildersbedrijven.
Voor deze sectoren geld zowel een hoog als een laag tarief.

De voorwaarde voor het toepassen van het lage tarief geldt voor de contracten van tenminste 1 jaar of onbepaalde tijd.
Uitgesloten zijn tevens de werknemers:

  • Die binnen 1 jaar na het aanvangen van de dienstbetrekking recht hebben gekregen op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet;
  • De omvang van de te verrichten arbeid in de (schriftelijke) arbeidsovereenkomst niet is vastgesteld;
  • De werknemers welke een contract hebben voor minder dan 1 jaar;

Tevens blijkt uit de rechtspraak:

  • Nul-uren contracten vallen niet onder de lage sectorpremie (ook niet als in de arbeidsovereenkomst het aantal gemiddelde uren wordt aangegeven)
  • Seizoensarbeid valt normaliter onder de hoge sectorpremie, dit omdat er het risico op cyclische werkloosheid groter is
  • Uitzendcontracten met uitzendbeding vallen onder de hoge sectorpremie
  • Wanneer de arbeidsovereenkomsten voldoen aan de voorwaarden kan ook naar de werkelijke situatie worden gekeken.
  • De aanwezigheid van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is een absoluut noodzakelijke eis om de lage sectorpremie toe te passen.
  • De omvang van de arbeidsduur dient voor minimaal 1 jaar te zijn vastgesteld. Wanneer een jaarcontract later in arbeidsduur wordt veranderd geldt voor de criteria de afgesproken arbeidsduur aan het begin van het contract.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen?
Bel ons dan op nummer 0527-690903 of stuur ons een email: info@duopayroll.nl

Wetteksten
Vaststelling sectorpremies: Besluit vaststelling sectorpremies
Bepaling vaststellen sectorpremies: Artikel 28 lid 6 WFSV (Wet financiering sociale verzekeringen)
Premiepercentage sectorfonds: Artikel 28 WFSV

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2022