Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 27 oktober 2016

Proeftijdbeding

In het nieuwe wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans' zijn enige veranderen met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. Deze veranderingen zijn beschreven in ons artikel over dit wetsvoorstel. Wanneer de regels ingaan zal dit artikel aangepast worden.
Lees hier ons artikel over het wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans'.


Het proeftijdbeding is een clausule in de arbeidsovereenkomst waar men op bepaalde voorwaarden zonder opgaaf van reden de arbeidsovereenkomst kan beëindigen.De regels voor het proeftijdbeding vind u terug in Artikel 7:652 BW en Artikel 7:676 BW.

Wetgeving
Op standaard situaties zijn onderstaande 3 situaties van toepassing:
  • Arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden: geen proeftijd mogelijk;
  • Arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar: maximaal 1 maand proeftijd;
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd voor 2 jaar of langer betekent maximaal 2 maanden proeftijd;
  • Indien het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is gesteld, kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste een maand.
Let er op dat proeftijd voor beide partijen gelijk dient te zijn.
Verder is het verplicht om proeftijd schriftelijk af te spreken. Een mondelinge afspraak over proeftijd is nietig en dus niet geldig. 
 
Opvolgend werkgeverschap
In kader van opvolgend werkgeverschap is het verboden om in een nieuw contract een proeftijdbeding op te nemen. Dit is alleen toegestaan indien de nieuwe overeenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst.
 
Jurisprudentie
Ongeldig beding: Uit rechterlijke uitspraken blijkt dat er erg nauwkeurig naar het juist toepassen van de proeftijd wordt gekeken. 
Zo was er een bedrijf die een contract aanging met een werknemer voor 6 maanden met 1 maand proeftijd. Het contract werd op de laatste dag van de maand opgezegd wegens bedrijfseconomische redenen.
Dit beding is nietig verklaard waardoor de arbeidsovereenkomst op datum van de uitspraak nog voortduurde. (NL:RBMNE:2015:3460)
Opvolgend werkgeverschap: Ook bij opvolgend werkgeverschap (wanneer de functie hetzelfde blijft – de werkelijke situatie is leidend) is de rechter onverbiddelijk.
Een werknemer (met een vast contract) werkte op een vast project als schoonmaker. Later werd het project door een ander schoonmaakbedrijf overgenomen waarin de werknemer een nieuw contract tekende, met proeftijdbeding.
Ook dit proeftijdbeding is nietig waardoor het contract (na de opzegging in de proeftijd) gewoon doorliep. Uiteraard liep ook het salaris door waarbij je wel kan raden dat dit behoorlijk in de papieren loopt. (NL:RBROT:2015:2305)
 
Heeft u vragen over bovengenoemd onderwerp kunt u uiteraard contact opnemen met ons.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024