Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 01 februari 2019

Jaarloonopgave

Op de werkgever rust een wettelijke verplichting tot het verstrekken van een jaaropgave. 
De werknemer heeft dan niet alleen een overzicht van het genoten loon maar ook van de ingehouden belastingen.

Verplichte gegevens
Hoewel de jaarloonopgave vormvrij is, onderstaande gegevens zijn verplicht om te vermelden op de opgave: 
-    Naam, adres en woonplaatsgegevens van de werknemer;
-    BSN nummer van de werknemer;
-    De gegevens van de werkgever;
-    Of de loonheffingskorting is toegepast en voor welke periode;
-    Het jaarloon voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen;
-    Het jaarloon voor de Zorgverzekeringswet;
-    De ingehouden loonbelasting/premies volksverzekeringen;
-    De ingehouden bijdrage ZVW
-    De voor de werknemers betaalde premies werknemersverzekeringen;
-    De werkgeversheffing ZVW;
-    De verrekende arbeidskorting;
-    Totaalbedrag van de verrekende levensloopverlofkorting.

Ongevraagd
De jaarloonopgave moet ongevraagd verstrekt worden.
Dat wil zeggen dat de werknemer er niet om hoeft te vragen.

Deadline
Aan het verstreken van de opgave is geen deadline verbonden.
Wel moet de jaaropgave binnen een redelijke termijn worden verstrekt. 
Als een werknemer in de loop van het jaar de organisatie verlaat mag de opgave ook bij vertrek worden meegegeven.

Vormen
Er zijn verschillende manieren om de jaarloonopgave te verstrekken.
Dit kan in een gesloten envelop, als bijlage in een e-mail, via een beveiligd werkgeversportaal of via het portaal van het salarissoftware pakket. (met toestemming van de werknemer)
Ook is het mogelijk om de laatste loonstrook van het jaar als jaarloonopgave te verstrekken. Dit moet dan duidelijk aan de werknemer worden meegedeeld en is het uiteraard verplicht om bovenstaande gegevens op de loonstrook te vermelden.

Zuinig
Op de meeste jaarloonopgaven staat de tekst dat de werknemer zuinig moet zijn op de jaaropgaaf. Deze wordt namelijk eenmaal verstrekt. 
Echter, werknemers hebben recht op een kopie van hun gegevens die worden verwerkt.
Dit betekent dat de werkgever verplicht is om een kwijtgeraakte jaaropgave nogmaals te verstrekken.

Wettelijke verplichting
Artikel 28 lid 1 sub e Wet op de loonbelasting 1964

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024