Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 13 september 2018

Incorporatiebeding

Op een arbeidsovereenkomst is vaak een cao van toepassing. Dit kan op meerdere manieren worden verplicht.
Het is echter ook mogelijk dat een werknemer en werkgever dit bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst overeenkomen. Dit noemt men het incorporatiebeding.
Dit zal vaak voorkomen wanneer er onduidelijkheid is over de toe te passen cao. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er in een bedrijf meerder cao’s van toepassing kunnen zijn.

Verplichting cao toepassing
Omdat gebonden werkgevers niet altijd weten wie van de werknemers lid is van een vakbond, sluiten ze vaak een incorporatiebeding af in een arbeidsovereenkomst.
Hierdoor weten ze zeker dat de cao voor alle werknemers geldt. Daarnaast voldoet een werkgever hiermee ook aan de wettelijk plicht uit de Wet CAO, artikel 14

Een incorporatiebeding is meestal zo ingericht dat deze niet alleen van toepassing is op de cao die op dat moment van toepassing is, maar ook op latere versies van die cao. Dit noemt men ook wel een ‘dynamisch’ incorporatiebeding.
Wanneer het beding zo geformuleerd is dat het alleen de geldende versie van de cao incorporeert noemt men het een ‘statisch’ incorporatiebeding.

Jurisprudentie

  • De toepassing/uitleg van een incorporatiebeding wordt niet alleen bepaald op een zuiver taalkundige uitleg maar op basis van de zgn. Haviltex-norm. Dit betekent dat wordt gekeken tot hoeverre de partijen redelijkerwijs de bedoeling en uitvoering van het beding mochten verwachten. Bij deze uitleg dient de rechter rekening te houden met alle bijzondere omstandigheden van het gegeven geval.
  • Wees er van bewust dat een ‘statistisch’ incorporatiebeding een ‘dynamisch’ kan worden indien na het aflopen van een cao steeds de nieuwe cao stilzwijgend wordt toegepast (vaak uit praktische redenen)
  • Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met incorporatiebeding kan geen beroep op ‘nawerking’ worden gedaan, vereiste hiervoor is dat de arbeidsovereenkomst moet worden afgesloten voordat de betreffende cao is geëindigd. Het is daarom belangrijk om een specifieke cao in het beding aan te wijzen.
Wetteksten
Wet CAO, artikel 14 – verplichting werkgevers om cao toe te passen aan niet gebonden werknemers

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024