Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 29 september 2016

Beginsel van goed werkgeverschap

Het burgerlijk wetboek boek 7, artikel 611 spreekt van het zijn van een goed werkgever en werknemer. Letterlijk staat er:
‘De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.’
 
In de rechtspraak wordt erg gelet op het ‘zijn van een goed werkgever’.
Hoewel dit een relatief vaag begrip is kan vanuit jurisprudentie opgemaakt worden wat dit betekent en welke richtlijnen gevolgd kunnen worden.
Uiteraard is elke situatie uniek en zal een rechter altijd naar de omstandigheden kijken.
 
Een aantal beginselen van een goed werkgever zijn:
 
1. Zorgvuldigheid
Van de werkgever wordt verlangt dat deze zich zorgvuldig gedraagt tegenover werknemers. Dit komt vooral naar voren bij conflicten en ingrijpende beslissingen.
Als werkgever is het belangrijk om hoor en wederhoor toe te passen en eventuele bezwaren mee te nemen in beslissingen. Ook moet een werkgever onderzoeken welke feiten relevant zijn en welke factoren van belang zijn bij een eventuele beslissing. Bij belangrijke beslissingen is het belangrijk om ook de belangen van de werknemer mee te laten wegen.
 
2. Gelijkheidsbeginsel
Bij de wet is geregeld dat elke werknemer (man/vrouw of contract voor bepaalde of onbepaalde tijd enz. enz.) op een gelijke manier behandeld dient te worden.
 
3. Geen misbruik van je positie maken
Als werkgever heb je een sterkere positie dan de werknemer. Hier mag je als werkgever geen misbruik van maken. Bij het beleid van de onderneming moet ook voldoende rekening worden gehouden met de belangen van de werknemer.
De werknemer mag niet het gevoel krijgen dat ze zijn overgeleverd aan de willekeur van de werkgever.
 
4. Vertrouwensbeginsel
Werknemers hebben bepaalde verwachtingen van de werkgever. Je werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat je ze waarmaakt. Dit heet daarom ook wel het vertrouwensbeginsel.
 
5. Motiveer beslissingen
Een ingrijpende beslissing moet helder gemotiveerd worden. Hierdoor geef je werknemers de mogelijkheid om bezwaar in te brengen. Als je een werknemer op non-actief stelt of overplaatst naar een andere afdeling, is het noodzakelijk dat dit goed onderbouwd wordt.
 
6. Zorg voor een behoorlijke verzekering
Uit de jurisprudentie van de afgelopen jaren blijkt dat je als werkgever ook moet zorgen voor een goede verzekering die schade van werknemers vergoedt na bijvoorbeeld een ongeval. Daarbij gaat het om een verzekering voor ongeval schade die in verband staat met het werk, een zakenreis of een personeelsactiviteit.
Een verzekeringsadviseur kan ondernemers helpen om zakelijke risico’s af te dekken. Dat kan bijvoorbeeld door hulp te bieden bij verzekeren, maar soms ook met advies om risico’s te voorkomen of te beperken.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2022